СМЕСЕН МЕД

13-01-30-09132_1Този вид мед се получава, когато във восъчните килийки на питите пчелите внасят едновремено или с известна последователност нектар и мана. В меда може да преобладават нектарът или маната, а могат да бъдат и по равни части.

Обикновено такъв мед събират пчелите при недостатъчни количества на нектар в района на пчелина. След събирането на нектара пчелите започват да съ­бират и маната и я внасят в незапечатаните с нектарен мед во­съчни килийни. Такъв вид мед е често явление и се среща почти във всички страни, производителки на мед. Притежава качествата и cвoйствата на двата вида, но има по-слабо специфично действие. Има тъмнокафяв цвят, сладък вкус, намален аромат.

При поленов анализ на микроскопския препарат се виждат рядко по­ленови зърна, пробата за откриване на „мана“ в меда е поло­жителна. По-слабо токсичен е за пчелите като храна, но по прин­цип се избягва зимуването им с такъв мед. За човека е полезен и като храна и като лекарство. Обикновено кристализира дребно­зърнесто. Има противомикробно и антипротезонно действие.

Разпознаване на мановия и смесения мед:

Спиртова проба. Една част мед се разтваря в равно количество дестилирана вода. Към този разтвор се прибавят 10 части 96° спирт и добре сес разбърква. При наличност на мана в меда разтворът се размътва, а след известно време се получава утайка на дъното на епроветката. Ако медът има малко примеси от мана, течността само потъм­нява, без да се образува утайка. При липса на мана прозрачността на разтво­ра се запазва. Изследваният материал може да се центрофугира и по коли­чеството утаено вещество може да се определи процентно декстринът в меда.

Проба с варова вода. Бистрата вода от прясно гасена вар се смесва с равно количество разреден с вода мед. Разбърква се и сместа се за­грява на бавен огън до кипване. При наличност на мана сместа потъмнява и на дъното и се образува утайка. За по-точно установяване на процента на декстрина сместа се поставя в градуиран съд и се центрофугира.

В. Темнов доусъвършенствува метода с варовата вода: към една част мед се добавят две части вода и сместа се загрява до кипване. В резултат на това белтъчните вещества се съсирват. Стед това се добавят 10 части варова вода (прясна) и отново се загрява до кипване. Разбърква се и се центрофугира. Утайката се измер­ва и се определя процентът и в изследвания мед. Ако количеството и не пре­вишава 2%  при електрическата центрофуга н 2,5% при ръчната, изследва­ният мед може да се смята за нектарен.