Приложение на пчелната отрова при други заболявания

pchela_12Пчелната отрова е намерила място и в стоматологичната практика. Р. Г. Синицин от Одеския научноизследователски ин­ститут приложил препарата мелисин при парадонтоза на 165 ученици.

Препаратът бил внасян йонофоретично и инжек­ционно в лигавицата около зъба. Проверката след 2—3 години установила, че в 60°/о от децата резултатът е бил добър. Фузоспирилозната симбиоза изчезнала.

В народната медицина пчелната отрова не се прилага за лечение на очни заболявания, но клиничните проучвания уста­новили, че тя дава много добър лечебен ефект при заболява­ния, засягащи роговицата и съдовия сноп на очите. Б. И. Максименко от Омския държавен мед. институт лекувал 71 болни, с повреди на роговицата.

На 42 приложил комбинирано лече­ние с пчелна отрова и мед и на 13 общоприетите методи на ле­чение в този институт. Той инжектирал препаратите под конюнктивата и правел промивки с тях. Меда прилагал във вид на унгвент в конюнктивната торбичка. Унгвентът предизвиквал силно парене в очите, сълзене и хиперемия. В резултат на това лечение болките и перикорнеалната инекция изчезнали, настъ­пило просветляване на роговицата и подобряване на зрителната острота. Ефектът от комбинираното лечение с мед и пчелна отрова бил по-добър, откслкото само с пчелна отрова.

В. Н. Горшков лекувал 48 болни с бронхиална астма с ужилване — при 10 болни получил добър резултат, при 22 задово­лителен, 6 проявили непоносимост, останалите 10 не се повлияли.

Според народния опит след ужилване от пчели сънят на болни от Базедова болест се подобрява, сърдечната дей­ност се нормализира и възбудимостта на нервната система на­малява. Въз връзка с това А. М. Севастиянов лекувал болни от тиреотоксикоза с ужилвания от пчели и получил много до­бър резултат.

Пчелолечението дава добър лечебен резултат още при хро­нични, мъчно заздравяващи рани на крайниците на базата на нарушено тъканно хранене.