МАНОВ МЕД

манов-мед-380x252Когато около пчелина няма нектарни източници, пчелите събират маната и я преработват в манов мед.

Съществуват различия в химичните, физичните и биологичните свойства на мановия и нектарния мед. Сладостта на мановия мед почти не се различава от сладостта на нектарния, но понякога има неприятен горчив вкус и своеобразен аромат. Различава се от нектарния по големия процент декстрин, мелнцитеза, белтъчини, минерални соли и други вещества.

Мановият мед има обикновено масленозелен цвят, наподобяващ минерално масло, а понякога тъмнокафяв до червен цвят. Той превъзхожда цветните сортове мед по съдържание на сухо вещество, минерални соли, захароза и се отличава по повишеното диастазио число и пониженото съдържание на инвертираната захар. Притежава антибактериално и антипротозойно действие. При хроматографски анализ е установено, че мановият мед съдържа рафиноза, малтоза, мелицитоза, захароза, глюкоза, фруктоза и оше 7 неопределени захари.

От свободните  аминокиселини са установени: аланин, аргинин, аспаргинова киселина, цистин, глутаминова киселина, глицин, хистидин, лейпидин, лизин, метионин, пролин, серни, треонин, триптофан, тирозин и валин. Кристализацията е най – често дребнозърнеста. Тъмнокафявият мед кристали­зира по-рядко и дава големи зърна с течна субстанция между тях. Често се наблюдава да кристализира още в килийните на питите. Този вид манов мед съдържа повече мелицнтоза.

Когато мановият мед съдържа ерлоза, той не кристализира. По-хигроскопичен е от цветния мед. Поради което поглъща повече влага и вкисва по- бързо, особено когато не е бил запечатан в килийните. Мед, съ­биран от ива, понякога се превръша в неразтворими бели кристали оше в килийните. Постепенно тези кристали се превръщат в сух бял прах, една част от които остава в килийните, а другата пада по дъното на кошера.

Оставен в кошера за зимуване на пчелите, ма- новият мед причинява в повечето случаи заболяване на пчелите (диария), а нерядко и гибел на пчелите (манова токсикоза). Непри­годността на мановия мед за пчелите като зимна храна западните автори приписват на мелицитозата и декстрина. Съветски и наши автори смятат, че тази токсикоза се дължи на минералните вещества в меда. Мановият мед обаче не е вреден за човека. Под­ходящ е за болни, страдащи от анемия, за поддържане и повиша­ване защитните сили на организма.