Как пчелите изработват пчелната отрова

pchela_2Пчелната отрова се отделя от специални жлези, разполо­жени в крайната част на коремчето на пчелата. Те са свързани чрез тясно каналче с жилото, което у пчелите е отбранително приспособление. То се състои от две хигинови неподвижни части, образуващи жлебче, един плъзгач и две подвижни хитинови иглици с 8—10 четннки.

Този прибор е свързан с две жлези — една голяма тръбовидна и една малка. Тръбовидната жлеза образува отрова с кисела реакция, която се влива в голямо мускулесто мехурче — резервоар на отровата. Малката отлъчва алкален секрет.

Отровата от мехурчето се излива в основата на жилото, където се отваря малката жлеза, алкал­ният секрет на която активира отровата. При жилене пче­лата забива с удар жилото, като извива коремчето си перпен­дикулярно на повърхността, която жили. В образуваната раничка се излива отровата, която идва по каналчето на жилото. Тя причинява пареща болка. Мускулите в основата на хитино- виге иглици продължават да се съкращават и забиват жилото все по-надълбоко. След ужилването пчелата не може да из­тръгне жилото си от кожата на човека, понеже четинките на върха при острията са разположени в обратна посока.

При енергичното опъване жилещият апарат се откъсва от коремчето на пчелата заедно с последното членче и един чифт нервни ганглии. Мускулестото резервоарче продължава 10—20 минути да се съкращава, докато изтласка всичката отрова в раничката. Количеството отрова, което носи една пчела, е около 0,1—0,3 мг. След откъсването на жилещия апарат за­гива от кръвозагуба.

Жилешият апарат у пчелите се използува за индивидуална и колективна защита срещу нежелани посетители на пчелното семейство, съблазнени от сладкия мед. Пчелната отрова е силно действуващо вещество. От нея моментално се парали­зират и умират малките животни и насекомите. Няколко ужил­вания са достатъчни да умъртвят дребни млекопитаещи, като мишки, а многобройните ужилвания (над 100) причиняват тежко отравяне у човека. Следователно пчелната отрова е надеждно средство за отбрана на пчелния вид.

Пчелната отрова, подобно на отровата на осите, има нервнопаралитично действие, блокира провеждането на двигателните импулси, протичащи в периферните нерви на червеи, насекоми, земноводни, птици и малки бозайници. Подтиска функциите на нервната система, вследствие ьа което ужиленото животно за­губва способността да реагира като цялостен организъм, пре­става да се отнася активно към околната среда.

По своите особености пчелната отрва е твърде близка до змийската. За разлика от отровата на кобрата тя няма холинестеразна активност. При определени условия проявява слабо хемолитично действие — разрушава червените кръвни телиа.