Експресен мед

honey-laika5Представлява пчелен мед с изкуствено подсилени хранител­ни, профилактични и лечебни качества. Методът е предло­жен от руския изследовател Н. Йойриш. Пчелата се заставя да превръща в мед изкуствени лекарствени нектари, състоя­щи се от 60 % сироп от нектарен мед плюс лекарство по же­лание.

Лекарственият нектар се налива в дървени хранилки и се поставя в кошера. За кратък срок пчелите го превръщат в лекарствен мед. По този начин Йойриш е получил 85 различ­ни вида лечебен мед. Използвал е нектари със стрептоцид, фитин, момина сълза, оварин, спермокрин, дитратна кръв, яйца, мляко, антибиотици, женшен и др. В този вид мед ле­карственият продукт запазва качествата си и се приема с удо­волствие от болните.