Значение на меда за пчелния вид

pchela_4За своя организъм пчелите се нуждаят от същите градивни вещества, както и другите животни — въглехидрати, белтъци, мазнини, минерални вещества, вода и витамини. Всички веще­ства с изключение на въглехидратите пчелите си набавят от цветния прашец, преработен от тях във вид на пирга. Основен енергетичен източник за жизнените процеси на тялото на пчелата са въглехидратите, които пчелите получават от меда.

В меда те се съдържат във вид на лесно усвоимите от организма на пчелата гликоза и фруктоза. При изгарянето си въглехидратите освобождават енергия, необходима за топлината на тялото на пчелата, за поддържане на нейната работоспо­собност, секрецията на жлезите и др.

През зимата, когато животът на пчелите се свежда само до произвеждане на топлина, необходима за поддържане жи­вота на пчелното кълбо, медът остава единствената храна.