Рендосване при пчелите (ВИДЕО)

pcheli-rendosvatРендосването на пчелите представлява бавно движение напред и след това бързо назад. Рендосването се наблюдава на предната част на корпуса или прелката, където пчелите „рендосват“ заедно в синхрон. Казва се, че редносването на пчелите е признак за щастие на пчелното семейство. Един вид има млада майка, голям запас и като цяло са доволни от годината.

ВИДЕО: