Радиационно защитен (противолъчев) ефект на пчелната отрова

pchelna-otrova2Ефектът е установен през 1967 г, от американски, а по-късно е потвър­ден от съветски и японски изследователи. Резултатите показват, че предва­рителното въвеждане на отровата в нетоксични дози у опитни животни, подлежащи на рентгеново облъчване, значително увеличава процента на преживяемост в тази група в сравнение с контролната. Установено е, че този ефект се дължи на мелитина. Засега не е известен неговият биохимичен и фармакологичен механизъм.