Препарати и дози съдържащи пчелна отрова

pchela_8В лечебната практика се използуват различни препарати, съдържащи пчелна отрова. Те представляват водни или мас­лени разтвори, линименти (течни мазила), унгвенти и таблетки.

Препарат КФ1—венапиолин (съвет.). Маслен разтвор, 1 мл съдържа 2 до 3 единици отрова (1 единица е равна на отровата от една пчела — 0,0002 г). Прилага се инжекционно — интрадермално на мястото на заболяването или подкожно на външната страна на двете предрамия.

Препарат КФ2 — като горния, но е 4 —5 пъти по-разреден.

Мелисин — Melissin (съвет.). Воден или маслен раз­твор на пчелната отрова в ампули за подкожно инжектиране. Лечебна доза 1 мл, през ден за 1 курс 15—20 инжекции. Мели­синът не кумулира.

Апис — Apis (съвет.). Спиртно извлечение от пчели. При­лага се в хомеопатията.

Апитоксинум — Apitoxinum (съвет.). В ампули по 1 мл воден разтвор на пчелна отрова. Прилага се подкожно през ден в курс от 15 до 30 инжекции. Може да се използува за йонофореза.

Апитоксин-линнмент — Apitoxinum linimentum (съвет.).

Апитоксин-унгвент — Apitoxinum unguent (съвет.). Втриват се 3—4 г от препаратите вьрху кожата, която е добре измита със сапун и топла вода. Ако препаратите се по­насят след първото втриване, прилагането продължава сутрин и вечер —1 седмица. След почивка от 2 седмици лечението се повтаря.

Аписартрон — Apisarthron (ГФР). Воден разтвор в ампули по 1 мл за подкожно инжектиране. Прилага се всеки ден или през ден в курс от 10 до 30 инжекции.

Аписартрон маз — Apisarthron unguent—в ту­би. За втриване в кожата.

Вирапин — Virapinum (НРУ). Унгвент в туби по 20 г

Стари препарати — Apicur, Forapin — за местно приложение.