По-често срещащи се у нас сортове нектарен мед – част 3

timthumb77Мед от липа. Дребнолистна липа, едро­листна липа и сребролнстна бяла липа. Този мед спада към най- доброкачествените и търсени видове. Има приятен аромат на ли­пов цвят, сладък вкус и слабожълт цвят. Бързо кристализирва на дребни зърна. Съдържа 39,27% фруктоза и 35,05% глюкоза; pH—3,7.

Притежава подчертани хранителни и лечебни свойства. Антибактериалното му действие е изразено спрямо Грам-положи­телните и Грам-отрицателните микроорганизми, а актипротозойното — спрямо инфузории, амеби и трихомонади. Съдържа лет­ливи, труднолетливи и нелетливи противомикробни вещества. Оказва експекториращо, противовъзпалително и слабо слабително действие.

Намира приложение при лечението на неспецифични заболявання от страна на дихателните пътища. Има добро местно действие при гнойни рани и изгаряния. В утай­ка от липов мед полеиовите зърна от липа достигат до 70—80%. Специфичната миризма се дължи на съдържанието на етерично масло, чиято главна съставка е сесквитерпеновият алифатен алкохол фарнезол. Липовият мед съдържа и един специ­фичен глюкозид, който действува потогонно, диуретично и секретолиткчно.

Мед от люцерна. Този мед все по- често започва да се среща в нашата страна, тъй като засяванията от люцерна като важно фуражно растение зачестиха. Медът има жълт цвят, приятен аромат, кристалнзнрва среднозърнесто. Има добро хранително и профилактично действие. В седи­мента му преобладават поленови зърна от люцерна.

Мед от мащерка. Висококачествен, има светложълт цвят, приятен аромат, сладък вкус. Притежава храни­телно-диетични и лечебни свойства. Противомикробното му дей­ствие е изразено спрямо Грам-положителните и Грам-отрицател­ните бактерии, амеби, трихомонади. Съдържа летливи, трудно летливи и нелетливи противомикробни вещества. Ароматът му се дължи на етеричните масла—терпени, парамицол, тимол, карвакрол и др. В седимента му преобладават поленови зърна от ма­щерка. Има добро и успокоително действие при суха и еластична кашлица, особено при коклюш, хроничен бронхит, бронхиална астма и др. белодробни възпаления. Добро действие оказва при стомашен катар, спазми, ко­лики, храносмилателни смущения, метеоризъм, дуодеиална язва. При възпаление на устната кухина и гърлото се използува за гаргара и плакнене на устата. При трихомонални ззболявания у мъжа и жената се прилага под формата на локални апликации, електрофореза, промивки, а при дихателни заболявалия под фор­мата на парни и аерозолови инхалации.

Мед от мента. Среща се почти в цялата страна, но в най-значителни размери в района на Розовата долина. Има жълт цвят, сладък вкус, приятен аромат, кристалпзирва среднозърнесто. Употребява се като хранително, профилактично и лечебно средство. Притежава противомикробни и антипретозони свойства. На микроскопски препарат преобладават поленови зърна от мента. Съдържа етеричното масло ментол, ментолови естери, кетоните ментон и пиперитон. Действува успо­коително на окончанията на сетивните нерви, възбужда секре­цията на стомашно-чревния тракт и на черния дроб, повишава апетита, действува кръвоспиращо, болкоуспокояващо и противовъзпалително. Намалява спазмите на стомашно чревния тракт, подобрява храносмилането. Има жлъчегонно дей­ствие и се препоръчва при жълтеница и камъни и пясък в жлъчката. Успокоява болки в областта на черния дроб, стимулира сърдечната дейност, премахва главоболието. Добре действува при заболявания на д и х а т е л н а т а система (ринитн, фарингити, ларингити, трахеит, бронхит и др.). Приема се вътрешно, чрез гаргара, парни и аерозолови инхалации.

Плодов мед. Събира се от нектара на цъфналите плодови насаж­дения. Докато е пресен, той има прозрачен жълточервен цвят, който след кристализирането става светложълт. Има приятен аромат и сладък вкус. Съдържа 42% фруктоза и 31% глюкоза. Кристализнрва дребнозърнесто; pH—3,5. Поради това, че в утай­ката му преобладава прашец от ябълки, круши, череши или други видове овощни дървета, плодовият мед обикновено е полифлорен. В Кюстендилски окръг често се среща на пазара ябълков мед, който има аромат на ябълков цвят и по вкус и качества не се раз­личава от плодовия мед. По-рядко се среща плодов мед с преобладаване на поленови зърна от слива. Той има характерно приятен аромат и сладък вкус. В някои райони с го­леми площи от черешови насаждения се получава и черешов мед. Черешовият мед се препоръчва при заболявания на отделителната система. Овощният мед притежава противомикробнн и антипротозойни свойства. Има хранително, профилактично и лечебно приложение.