Пчелни продукти с медицинско значение

pchela_5От много хиляди години пчелата е отглеждана от човека. Нейният мед е бил високо ценен като храна и лекарство, но никой не е подозирал колко голямо значение за практиката имат тя и продуктите от нейната жизнедеягелност за здравето на човека.

Първите пчелни продукти, употребявани още от древните народи, са медът и пчелният восък. По-късно започват да се използуват пчелният клей и пчелните ужилвания с лечебна цел. Обаче едва през първата половина на XX век пчелната отрова бе изолирана в по-чист вид и включена в лекарствени препаратии за приложение върху кожата.

Съвсем нов продукт с лечебно значение от пчелен произход е маточното (пчелното) млечице.

През последните няколко години се правят опити да се вклю­чат в групата на лечебните средства извлеци от пчелното пило и пиргата — пчелния цветен прашец.