Маточното млечице има специфично значение за пчелния вид, но понеже в него се съдържат много вещества, които влияят върху организма на другите животни и човека, то е въз­будило интерес у много изследователи, които са го изпитали на себе си и на различни животни. Първите опити в това от­ношение, макар да носят черти на увлечение, съдържат

Добрите клинични резултати, които някои автори съобщават при лече­нието на бронхиалната астма се дължат на стимулирането на хипофизо надбъбречната система, придружено с инкреция на кортизол, либериране на хистамин и с потискане на имунната реактивност на организма. Инжектирането на препарати от пчелна отрова при болните от брон­хиална астма се провежда в областта между двете лопатки. Курсът

Зрелият мед е гъста полупрозрачна течност със силно сла­дък вкус и специфична приятна миризма. Той има относително тегло от 1,41 до 1,44 и на лакмус — кисела реакция. Цветът му се колебае от светъл като вода (акациев, люцернов), златистожълт (комонигов, ментов, еспарзетов), жълточервен янтарен (слънчогледов, от рапица) до тъмнокафяв (от гречиха). Цве­тът му зависи от

Лечението с пчелна отрова започва винаги след предварително изпитване чувствителността на болния към отровата и изключване на противопока­заните за апитоксинотерапия. Болни с повишена чувствителност не под­лежат на лечение. Внасянето на комплексната пчелна отрова или само на активните й съставки се извършва в лечебната практика по следните методи. Пчелоужилване. Най-старият метод, при който живата пчела сама

Медът е преди всичко храна с определени лечебно-диетични качества. Затова той няма строго определена доза както силно- действуващите вещества. Сведенията от литературата и опитът на много автори потвърждават това. Медът се дава с лечебна цел в дози, които варират в доста широки граници. Според повечето лечители средната единична доза за вътрешно при­ложение е около 30—35

Вегетативна нервна система. Нашите изследвания и изследванията на Артьомов, Бесклекоев и др. установяват, че маточното млечице проявява съвършено определено дей­ствие върху вегетативната нервна система. То възбужда парасимпатическия нерв, като засилва неговите ефекти върху сърцето, кръвоносните съдове и гладката мускулатура. Следова­телно, то действува подобно на ацетилхолина. Ако се даде атропин на животно, вагусовият ефект на млечицето

Особените хранителни, лечебни и биологични свойства на меда се дължат на веществата, които влизат в неговия съ­став. Тези вещества зависят от източниците, от които се до­бива медът. В зависимост от това може да се получат раз­лични видове: едни с приятен аромат и вкус и с добро ле­чебно действие, други с лоша миризма, неприятен вкус и

Млечицето има много богат състав, предимно белтъчно- витаминен. То съдържа и другите основни вещества, необхо­дими за изграждането на живия организъм — мазнини, въгле­хидрати и минерални соли. Съставът му се из­меня в зависимост от възрастта на личинките. Отделните автори дават различни, но близки цифри за неговия състав. В белтъчния състав на млечицето са открити общо 22

Медът е концентрирана пълноценна биологична храна, съдържаща над 300 важни за човешкия организъм вещества: въглеводороди, органични киселини и техните соли, азотни съединения (аминокиселини, белтъци, амиди, амини, мине­рални вещества, витамини, хормони, ензими), висши алкохо­ли (манит, дулцит и др.), ефирни масла, терпеноиди, стероли, липиди и др. Известно е, че главната съставна част на храната ни се състои

Народите много отдавна са забелязали противогнилостното действие на пчелния мед и са го използували в своето всеки­дневие. Старите гърци запазвали месото прясно и свежо, като го поставяли в мед. Телата на големия пълководец Ал. Маке­донски и на Юстиниан били запазени чрез потопяване в мед и билки. По този начин Александър Македонски е бил прене­сен след