Оксаловата киселина и сублимация или сублимиране

oksalova_kiselina_sublimaciq
Сублимацията
(понякога наричан още възпарение) е физичен процес, при който твърдите вещества преминават непосредствено в пари без да преминават през течно състояние. Или иначе казано – твърдото вещество преминава в пари без да се стопи. Чрез охлаждане на парите се получава и крайният продукт – отново веществото в твърдо състояние.

H2C2O4Оксалова киселина
HCOOH – Мравчена киселина
H2C2O4 2H2OОксалова киселина – дихидрат (съдържа и две молекули вода)
Какво се случва при различните температури

При достигане на 215 *F(101.66~ *C) водата завира и се изпарява и остават само кристалите
При достигане на 315 *F(157.22 *C) оксаловата киселина започва да сублимира т.е. да става на пари.
При достигане на 372 *F(188.88 *C) оксаловата киселина която не се е сублимирала се разлага на мравчена киселина и въглероден окис.
Тук на клипа ползват термостат на 320 *F (https://www.youtube.com/watch?v=lJYH4GOG-Zo)

На този клип на същия автор е 345*F (173.88 *C) https://www.youtube.com/watch?v=eao4UVgzfqg

Често срещан проблем при изпарителите е, че много бързо нагряват и разлагат киселината вместо да я сублимират.

Интересно е, че вароклинер ползва 150 w нагревател и за 2.5 минути развива 250 *C
Предимствата на изпаряването са:

1. По- малко токсично за пилото и възрастните пчели
2. Не е необходимо да се отваря кошера в студено време
3. Може да се третира и при температури в близост до замръзване.
Действие в/у акара:

1. Предполага се, че разяжда смучещия апарат на акара и той умира от глад.
В действителност голямо падане на акари се наблюдава седмица след третирането.

2. Парите влизат в меките „лапи“ на кърлежа и пътуват до кръвния поток- Акара умира (

Действие в/у кралицата, пчелите и пилото
Безвредно за тях, a след изпаравянето малките кристали останали в кошера ще бъдат изхвърлени от пчелите.
Дозиране

1 гр. на 1 корпус (плодник) с пило
Ако кошера е с 2 корпуса пило – 2 гр.
ВНИМАНИЕ: ДА НЕ СЕ ПРЕВИШАВА ДОЗАТА
Колко време сублимира ОК?

Времето е около 2.5 минути на 12 волта, а след изтичане на времето на сублимация парите остават още 2 минути в кошера.
Кога започват да умират акарите?

Веднага след сублимирането започват да падат, но най- много има в края на дена и още повече на втория ден.
Да се затвори ли кошера по време на сублимация или вапоризация?

Кошера трябва да е затворен по време на сублимация и след сублимация още 10 минути.
Безопасност на пчеларя?

Да не се вдишва дима. Да се използва респиратор(противогаз) за киселинен газ модел 6211 който филтрира изпаранията така и твърди частици. Парите от ОК много бързо се превръщат в кристали и вероятността да се вдишат не е голяма, но все пак е вероятно.
Минимална температура за ползване

Минималната температура е 37*F (2.77~ *C). Възможно е третирането на тази ниска температура, но се прави при необходимост, т.е. не е препоръчителна
Резистентент ли е акара на оксалова киселина

Не! Оксаловата киселина се изполва повече от 20 години в Европа и затова време не е репортнат случай на резистентност
Кога е най- добре да се вапоризира?

Най- добре е да се ползва ОК когато има най- малко или няма никакво пило защото тя не прониква в запечатаното пило, а убива само акарите по пчелите.
Вапоризирането убива ли трахейния акар?

Няма потвърдена информация , че убива трахейния акар, но всички хора които използват този метод не са репортнали за наличие на трахеен акар.
Вапоризатори на пазара:

1. Вароклинер: 150 w нагревател и за 2.5 минути развива 250 *C
2. Варомор
3. Газова пушалка

Информацията е събирана от много, различни източник от всякакви народности

След тази публикация ви препоръчвам да прочетете и още една която писах за защита от оксаловата киселина, особено при сублимация: Как пчеларите да се защият когато третират с оксалова киселина