Пчелен мед

Медът е сладко, гъсто, сиропообразно, ароматично вещест­во, произведено от пчелите след преработката на вътрецветен и извънцветен нектар или на други сладки сокове на жи­вите растения. Тези сокове пчелата обогатява със секрет от собственото си тяло и пренася във восъчните килийки на пи­тите, където ги преработва и запечатва като запасна храна. Наименованието мед не може да