Лечебно приложение на пчелната отрова

pchelna-otrova7Народният опит и отделните наблюдения на някои лекари в миналото са послужили като основа за по-задълбочено из­учаване действието на пчелната отрова при различни заболява­ния. Лечебните резултати от клиничното приложение на отро­вата потвърдиха народния опит и твърде много се разшириха, но все още много страни от механизма на нейното действие остават неизяснени.

Лечебното действие на пчелната отрова се дължи на ней­ната относително по-малка токсичност за човека. Отношението между лечебните дози и дозите, които причиняват токсични явления, е много голямо. Това благоприятно положение дава възможност да се прилагат такива дози пчелна отрова, които само мобилизират защитните сили на организма, без да ги увреждат или потискат. Според закономерността, установена от Арнд Шулц, малките дози от едно лекарствено вещество подтикват функциите на организма, а големите дей­ствуват потискащо. Това позволява постепенно да се пови­шава дозата на пчелната отрова, да се подтикнат максимално всички защитни сили, без да има опасност да се получат ток­сични увреждания.