Действие на пчелната отрова върху опорно-двигателния апарат

pchela_11В народа е разпространено разбирането, че пчеларите рядко боледуват от ставен ревматизъм. Такива сведения има от на­родната медицина на нашия народ и други страни. Това схва­щане се потвърди от наблюденията на много лекари в редица лечебни заведения в Съветския съюз и някои за­падни страни.

Експерименталните изследвания и клиничните наблюдения установяват, че пчелната отрова има противо­възпалително действие, намалява проницаемостта на капиля­рите в огнищата, отдалечени от мястото на прилагането, влияе върху въглеводната и мастната обмяна, действува чрез адрено- кортикотропния хормон (АКТХ) на хипофизата и хормоните на надбъбречната жлеза.

Пчелната отрова превъзхожда действието на хормоните на надбъбречната жлеза в известни отношения. Не води към привикване, не предизвиква задръжка на вода в организма, подобрява диурезата. След прекъсване на лечението не дава явления на изостряне. Не предизвиква атрофия на надбъбречните жлези при продължително прилагане и има по- малко противопоказания от техните хормони.

При лечението на 72 болни с инфекциозен неспецифичен полиартрит с препарата КФ В. Н. Дяченко и М. Н. Лизунова получават добър ефект в I стадий на заболяването и незадо­волителен при II и III стадий. Подобни са резултатите на Г. П. Зайцев и сътр. при лечение на 108 болни.

М. Н. Гусева и В. Н. Горшков имат по-добър и по-траен лечебен резултат при ставните ревматични заболявания, като провеждат лечението отначало с пчелни ужилвания, а след това с преднизон, бутадион и физиолечение.

При истинския ставен ревматизъм — тип Соколски—Буйо, лечението с пчелна отрова дава добър лечебен ефект (Н. П. Иойриш).

При хроничния инфекциозен полиартрит у децата по-добър лечебен ефект бил получен при подострите заболявания.

При лечението на 27 болни с хронични ревматични полизотрити Г. П. Зайцев наблюдава клинично оздравяване в 60%. Други автори отбелязват по-малък резултат.

При инфекциозните деформиращи артрити с ограничение на движенията и екзостози лечебният ефект от ужилванията с пчели е задоволителен. Зайцев приложил при някои болни в отделни сеанси индивидуализирано лечение, като стигал 40—80 ужилвания. В 80% от болните резултатът бил добър, бол­ките намалели, апетитът и сънят се възстановили, теглото се увеличило. Движенията в ставите се разширили. При проверка на късните резултати при 23 болни се установило, че 18 се чувствуват добре, при 5 заболяването се възстановило.

Лечението с пчелна отрова при анкилозиращите спондило- артрози — болестта на Бехтерев—Мари, на Щил и деформиращите артрити — дава задоволителен резултат, когато са засегнати меките тъкани и нервните коренчета и са съпроводени с контрактури и силни болки.