Действие на пчелната отрова върху нервната система

pchelna-otrova8Най-добри лечебни резултати са получени по метода на пчелоужилването при поясно-кръстцови радикулити, торакални невралгии, невралгия на троичния нерв и по- слаби — при невралгия на седалищния нерв.

На 71 болни с поясно-кръстцов радикулит в клиниката по обща хирургия на Втори московски медицински институт проф. Г. П. Зайцев и В. Т. Порядин приложили разработения от тях метод на пчелоужилване. Пчелите били поставяни през ден на кожните зони, където е била най-голяма болезнеността. Започ­вали с 6—8 пчели на сеанс и постепенно ги увеличавали. За един лечебен курс достигали от 200 до 300 ужилвания. Само при 7 болни курсът бил повторен след почивка от един месец.

Непосредствените резултати при завършването на лечението били: 34 болни с много голямо подобрение, 36 с подобрение и 1 без промяна. След година и половина те успели да про­верят ефекта от лечението само на 18 болни. От тях при 13 имало траен резултат, при 4 — обостряне и при 1 — без ефект.

Най-добри резултати с траен лечебен ефект били получени при болни с невралгия на троичния нерв. При невралгия на 1 клон ужилванията се правят на кожата в зоните на раздраз­нението. При невралгия на II и III клон — на слизестата ципа. Ужилванията по нея са слабо болезнени, жилото остава 20— 30 минути. Средният брой ужилвания за 1 сеанс е 4—8, за един курс 85—100. След един месец курсът се повтаря.

Е. Г. Криволуцка установила, че при невралгия на троичния нерв оток не се получавал дори при 16—17 ужилвания, докато при невритите още с 1—2 ужилвания се появявал голям оток. Болките почти се прекратявали след 10—11 сеанса. При лече­ние на 100 болни тя получила оздравяване при 66, подобре­ние при 26 и липса на ефект при 8 болни.