Действие на маточното млечице при болестите на обмяната

mlechice_7Маточното млечице, приложено на хора, повишава апетита, усилва окислителните процеси и ускорява растежа. Под негово влияние организмът се развива по-бързо, напълнява, добива бодро настроение, увеличава съпротивителните си сили.

Общоукрепващото действие на млечицето се отдава на не­говото богато съдържание на витамини, соли, микроелементи, незаменими аминокиселини и др. Счита се, че то регулира функ­циите на много жлези с вътрешна секреция.

Някои хора, употребявали маточно млечице, съобщават, че половата функция се засилва. Наличието на полови хормони в него обаче се оспорва oт много автори. Следователно, ако причината на това явление до голяма степен не се дължи на внушение, трябва да се търси в другите съставки на млечи­цето и в неговото цялостно действие — укрепващо и регули­ращо обменните процеси.

Благоприятното влияние на маточното млечице върху осмя­ната позволява то да бъде използувано за лечение на болни, изтощени от дълго боледуване, и на остарели организми.

Проф. Шовен изследвал влиянието на млечицето над 134 души от 70 до 75-годишна възраст, изтощени, с от­паднали жизнени функции. След лечението апетитът им се по­добрил, теглото се увеличило, кръвното налягане у хипогониците се повишило до нормата.

Френският лекар Дестрем лекувал хора с различна степен на изтощеност и получил подобряване на състоянието в 69% от тях.

Подобряване на състоянието при стари хора и изтощени болни с атеросклероза получил и Нишченко. Действието на млечицето върху обмяната и централната нервна система е причина да се създава бодро настроение, тонизиране на орга­низма, понякога стигащо до еуфория, укрепване на силите, увеличаване на теглото, понякога нормализиране на половата функция и др.

Захарният диабет не се лекува от маточното млечице, но се влияе благоприятно от него. И. И. Шчербаков установява в опити с животни, че млечицето понижава нивото на кръвната захар. Егоров и Мишченко изследват действието му при болни от диабет. Те получават понижение на кръвната захар в неголеми граници у половината от лекуваните болни. Останалите не са повлияни, но при тях също така ясно се проявява тони­зиращото действие на млечицето. По-добър резултат се получава у болни с диабет, комбиниран с атеросклероза и хипертония.

При болния И. А. , 45-годишен, лечението започва с изходно ниво на кръвната захар 180 мг %. По време на лечението кръвната захар беше между 106 и 118 мг %.

В редица други литературни данни се съобщава, че маточното млечице повишава нивото на захарта в кръвта. При опити с бели мишки проф. Виноградова е получавала повишаване на захарта в кръвта с 30 до 100%. Шовен също съобщава, че е установил в опити повишаване на кръвната захар у бели плъхове. Причините на тези факти не са още изяснени. Вероятно действието на млечицето не е еднакво при здрави и при болни организми. Възможно е благоприятното действие на млечицето при диабетиците да се дължи на неговото общо влияние върху обмяната на веществата и нервната система, без да има пряко противодиабетично действие.