Действие на маточно млечице при детските хипотрофии

pchelno_mlechice_2Детските хипотрофии са дълбоки смущения в храненето на децата. Децата от най-ранна възраст изостават силно в развитието си, отслабват и придобиват старчески вид.

В 1956 год. Саруи и Рафи са лекували 8 кърмачета с лиофилизирано маточно млечице, инжектирано подкожно. Всички деца с детска хипотрофия преди това били безуспешно лекувани с други лечебни средства.

Млечицето било приложено в доза от 0,1 до 2 мг дневно. Децата наддали на тегло, апетитът им се повишил, общото състояние се подобрило, цветът на кожата и лигавиците се възстановил.

Л. Н. Зеболд съобщава за добри резултати при лечение на кърмачета, страдащи от силно изтощение вследствие на неправилно хранене или след тежко боледуване. Млечицето при тях било прилагано вътрешно, смесено с мед или в захарен сироп, а при някои деца подкожно в дози 0,25, 0,5 и 1 мг. След ле­чението децата наддали на тегло, апетитът им се повишил, ста­нали по-подвижни, еритроцитите и хемоглобинът се увеличили.

Подобни наблюдения има и Брайнес със съветския препа­рат Апилакум.

Е. М. Фатеева и Н. И. Рошал лекуват с маточно млечице 40 деца на възраст от 4 месеца до 2 години с различна сте­пен на хипотрофия, предизвикана от различни причини. Препа­рата внасят при по-малките деца в доза 5 мг 2—3 пъти дневно във вид на свещички, а при по-големите по 10 мг 2 пъти дневно на таблетки, поставяни под езика. При 35 от тях имало подобрение в общото състояние и наддали на тегло между 200 и 500 г. Най-добре са повлияни хипотрофиите от невроге- нен произход. Въз основа на наблюдавания ефект двамата ав­тори определят маточното млечице като общоукрепващо сред­ство.

По същия начин Н. Н. Иляш прилага маточно млечице на 70 дгца, М. П. Василева от катедрата по педиатрия в Рязанския медицински институт на 40 деца. Положителното дейст­вие на млечицето настъпва още в първите дни на лечението. То не само подобрява общото състояние на хипотрофичните деца, но нормализира белтъчно-солевия състав на кръвта. Хе­моглобинът и червените кръвни телца се увеличават. В. В. Судакова лекува деца с гнойни следоперативни процеси чрез под­езично и ректално приложение на млечицето. Тя установява, че по-добър ефект се получава при подезичното, отколкото при ректалното приложение.

Благоприятното влияние на маточното млечице при детските дистрофии е обяснимо, като се има предвид, че при тях са дълбоко смутени обменните процеси. Млечицето със своето съдържание осигурява усилване и нормализиране на обмяната. Витамините, аминокиселините, растежните фактори и др. улес­няват градивните процеси в детския организъм.